Volgens de SCIOS-certificatieregeling is het noodzakelijk dat een stookinstallatie een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) ondergaat.

De EBI moet uitgevoerd worden door een daartoe gecertificeerd persoon.

SR inspecties is gecertificeerd en kan deze EBI voor u uitvoeren.

Wanneer een EBI rapportage wordt opgesteld houd SR inspecties met de volgende aspecten rekening;

Het uitvoeren van een inspectie van de stookinstallatie en het opstellen van een basisverslag.

Het vaststellen van grenswaardes waarbij afstellingen van beveiligingen nog binnen de norm vallen en acceptabel zijn;

Het beoordelen of afwijkingen ten opzichte van de voorschriften acceptabel zijn voor zowel de eerste- als de periodieke inspectie;

Het verstrekken van aanwijzingen ten behoeve van PI en PO in geval van afwijkende omstandigheden.