Periodiek Onderhoud (PO)

Door op tijd onderhoud uit te voeren is de kans op storingen kleiner.

Wanneer er onderhoud is uitgevoerd zal het toestel weer optimaal functioneren waardoor u het maximale rendement uit het toestel haalt.

Indien er onderdelen in slechte staat of defect zijn zullen we deze na overleg met de klant direct vervangen.

Belangrijke punten voor onderhoud zijn:

  • Functioneert het toestel nog naar behoren;
  • Vindt de warmteoverdracht goed plaats;
  • Is het rookgasafvoersysteem nog in goede conditie;
  • Werken aanwezige beveiligingen nog naar behoren;
  • Is de installatie afgesteld volgens het basisverslag of voorschrift fabrikant.

Periodieke Inspectie (PI)

Bij het uitvoeren van een Periodieke Inspectie (PI) conform de SCIOS-certificatieregeling controleert SR inspecties de juiste afstelling van de stookinstallatie aan de hand van het EBI-verslag.

De Periodieke Inspectie wordt uitgevoerd volgens de SCIOS-certificatieregeling. 

Belangrijke aandachtspunten voor de inspectie zijn:

  • Het veilig functioneren van de stookinstallatie;
  • Optimale verbranding van de toegevoerde brandstof;
  • Het maximale rendement uit het toestel halen.